Akvakultur - lokaliteter

Datasettet Akvakultur - lokaliteter viser ca midtpunkt på alle akvakultur lokaliteter i Norge. Opplysninger om status tillatelse, samt fiskeart, type produksjon, kapasitet og formål inngår. Det vises også flater som er områder i sjø hvor det er gitt tillatelse til å drive med akvakulturvirksomhet. Flatene er tegnet basert på lokalitetenes klarerte ytterpunkt registrert i Fiskeridirektoratets akvakulturregister. Det er ikke alltid fisk eller skjell ved lokalitetene- dette kan sjekkes ved å se på Biomasse- ja/nei tema. Biomasse- ja/nei er basert på rapporter som viser opplysninger fra lokaliteten siste dag i hver måned. I tillegg er det informasjon om slettede/ nedlagte lokaliteter. Det har vært gitt tillatelse til akvakulturvirksomhet på lokalitetene på et tidspunkt, men tillatelsen er trukket tilbake og per dags dato er det ikke godkjent til bruk for akvakulturvirksomhet. De vises med status "TT" -Trukket tilbake, og dato for "ikke lenger gyldig".

Innsender: Kartverket

Eier: Fiskeridirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:24:33

Bruksområde

Akvakulturlokaliteter er definerte områder hvor det er gitt tillatelse til å drive en spesifisert akvakulturvirksomhet med ulike arter og formål. Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene, for blant annet kystsoneplaner og reguleringsplaner.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:24:33

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God