FKB-Bane

Definition: FKB-Bane omfatter data om infrastruktur for skinnegående kjøretøy, bl.a. jernbane, tunnelbane, forstadsbane, sporveg og kabelbane. Datasettet er avgrenset til den delen av infrastrukturen som betegnes overbygning, dvs. spor og plattform.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/5/2023 3:26:39 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good