Geologisk arv

NGU har utarbeidet en database for geologisk arv. Databasen inneholder landsdekkende data over lokaliteter med interessant geologi, sammen med informasjon om sårbarhet og et eventuelt behov for vern. En kartapplikasjon er allerede utviklet. Når en lokalitet eller område aktiveres i kartapplikasjonen med info-knappen får man tilgang til et faktaark som beskriver hvorfor denne er interessant, og kanskje verd å ta vare på for ettertiden. (Datasettet er tidligere omtalt som geologisk naturarv).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Updated: 11/30/2020 3:19:34 AM

Usage

Nytteverdi i pbl-arbeid: Tilgjengeliggjøringen av disse data vil motvirke at viktige geologiske funnsted og –fenomener blir bygget ned og ødelagt, eller i det minste at man blir gjort oppmerksom på disse forekomstene, slik at den negative virkningen av at slike funnsteder blir fjernet, veies opp mot positive effekter av tiltak som vurderes. Dataene danner bakgrunn for utvikling av naturopplevelser, planlegging av naturstier, undervisning og mulig vern av geologisk arv. Vi anser dataene for å være av interesse for kommunenes arealplanlegging, for turistvirksomhet, undervisning og forvaltning.

Dataset type: National

Theme: Geologi

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 11/30/2020 3:19:34 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient