Arealressurskart - AR50 - Arealtyper

Kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser hovedtyper av arealessurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. Arealtype er en inndeling i åtte arealressursklasser. Egenskap/kolonne i datasettet som skal brukes til å fremstille kartlaget heter ARTYPE. AR50 fremstilt ved en generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. Areal i kvadratmeter er oppført som egenskap AREA_C. Datasettet oppdateres en gang hvert tredje år med siste års versjon av FKB-AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000 i databasen pr. 31.12). Siste oppdatering har data fra 31.12.2016. Data lastes ned som fylkesvise eller kommunevise filer.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:28:45

Bruksområde

Sentrale bruksområder er oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning. Kartlaget kan også brukes referanseramme/ underlag ved produksjon av forskjellige temakart.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:28:45

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert