Arealressurskart - AR50 - Arealtyper

Kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser hovedtyper av arealessurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. Arealtype er en inndeling i åtte arealressursklasser. Egenskap/kolonne i datasettet som skal brukes til å fremstille kartlaget heter ARTYPE. AR50 fremstilt ved en generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. Datasettet oppdateres en gang hvert tredje år med siste års versjon av FKB-AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000 i databasen pr. 31.12). Siste oppdatering har data fra 31.12.2016. Data lastes ned som fylkesvise eller kommunevise filer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Version number 1

Updated: 10/21/2020 3:22:47 AM

Usage

Sentrale bruksområder er oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning. Kartlaget kan også brukes referanseramme/ underlag ved produksjon av forskjellige temakart.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 10/21/2020 3:22:47 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
useable
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
notset