FKB-Bygning

FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Dataene omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:20:24

Bruksområde

Brukes til kartframstillinger i både stor og liten målestokk og analyseformål. Dataene inneholder bygningsomrisset samt andre bygningsdetaljer ved eller på bygningen.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:20:24

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God