Forurenset grunn

Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.Datasettet er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:25:51

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:25:51

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert