Forurenset grunn

Definition: Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Datasettet er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å vise områder med forurenset grunn, for eksempel i planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling). Dataene egner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, interaktive kart og kartløsninger på internett. På webkart anbefales det at N50 benyttes som bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til 1:50000.

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 4/15/2024 3:50:59 AM