Dybdedata - terrengmodeller 5 meters grid

Datasettet viser terrengvariasjoner på havbunnen. Terrengmodellene har blitt produsert av innsamlede sjømålingsdata av høy kvalitet. Dekningsområdet er avhengig av kartleggingen i forbindelse med MAREANO programmet. MAREANO har kartlagt havområdene utenfor Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Barentshavet øst og ellers utvalgte områder ved Svalbard. Dekningsområdet utvides kontinuerlig etterhvert som nye områder blir kartlagt. Oppløsningen på terrengmodellene er 5m x 5m.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 15.12.2018 03:38:07

Bruksområde

Kan være egnet for planlegging på detaljnivå. Ofte brukte formål er planlegging av trasé for sjøkabel, rørledning, undersjøisk tunnel etc. Utbygging i havneområder eller kystsonen. Ulike typer temakart. Petroleumsaktivitet. Modellering av havstrømmer, havstigning, marin forurensing etc. Fiskeri og havbruk. Kartlegging av bunnforhold, marin vegetasjon, verneområder etc. Beredskap, søk og redning. Skal ikke benyttes til navigasjon.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent:

Kandidatdato: 01.01.2018

Oppdatert: 15.12.2018 03:38:07

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
God
SOSI-krav status
Ikke angitt
Nedlastning status
God
GML-krav status
Ikke angitt
ATOM-feed status
God