FKB-Veg

FKB-Veg inneholder gjelder for de enkelte vegelementene som beskriver veglegemets geometri.

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:23:24

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:23:24

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
God
GML-krav status
Brukbar
ATOM-feed status
God