DTM 10 Terrengmodell (UTM33)

Digital terrengmodell over fastlands-Norge med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter. Terrengmodellen er en rutenettsmodell med oppløsning (rutenettstørrelse) på 10 x 10 meter. Nøyaktighet: ± 2 til 3 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder i FKB A – C-området. ± 4 til 6 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder utenfor FKB A – C-området. Arbeidet med ajourhold av dette datasettet blir ikke prioritert. De siste filene som ble oppdatert er fra 2013. Kartverket prioriterer isteden etablering av Nasjonal detaljert høydemodell (hoydedata.no), der nye høydemodeller tilgjengeliggjøres etter hvert som de blir produsert. På hoydedata.no finnes også ferdigproduserte eksporterer av landsdekkende terrengmodeller med 10 meters oppløsning. Disse er generert ut fra detaljerte laserdata der slike finnes. Dette suppleres med høydedata fra 2013-utgaven av DTM10 dersom det er nødvendig for å få full dekning.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:17:38

Bruksområde

Terrengmodellen er egnet til ulike former for terrengvisualisering, som for eksempel for produksjon av høydekurver og fjellskygge. Den er også egnet til beregning av terrenghellinger, terrengprofiler og grov kartlegging av skredutsatte områder. Terrengmodellen brukes også i flysimulatorer og til å finne dekningsområder for radar, TV og mobiltelefon. Terrengmodeller er helt nødvendig for geometrisk korrigering i produksjon av ortofoto.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Kandidat

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:17:38

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke angitt
Nedlastning status
God
GML-krav status
Ikke angitt
ATOM-feed status
God