Digitale ortofoto

Ortofoto er flybilder med geometriske egenskaper som kart. Har de samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål - ortofoto 10, 20 og 50. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er 4-15 cm. Ortofoto 20: Dekker områder som i hovedsak består av tett- og spredt bebyggelse og jordbruksområder. Bakkeoppløsning er vanligvis 20 cm. Ortofoto 50: Omløpsfotografering som skal dekke hele landet. Bakkeoppløsning på disse er enten 50, 40 eller 25 cm. Fra 2012 gjelder bakkeoppløsning 25 cm for ortofoto fra omløpsfotografering.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/2/2020 3:18:19 AM

Usage

Ortofoto benyttes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan koples med terrengdata for 3D-visualisering.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 4/2/2020 3:18:19 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
notset
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
notset
ATOM feed status
deficient