Digitale ortofoto

Definition: Ortofoto er flybilder med de samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofotoene dekker hele landet med varierende oppløsning og nøyaktighet. Bilder over by- og utbyggingsområder har som regel best oppløsning og nøyaktighet. Bildeprosjektene varierer i utstrekning, fra små prosjekter i en kommune, til store prosjekter som kan dekke hele regioner.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Ortofoto benyttes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan koples med terrengdata for 3D-visualisering.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/5/2023 3:36:02 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
notset
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
notset
ATOM feed status
deficient