Digitale ortofoto

Ortofoto er flybilder med geometriske egenskaper som kart. Har de samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål - ortofoto 10, 20 og 50. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er 4-15 cm. Ortofoto 20: Dekker områder som i hovedsak består av tett- og spredt bebyggelse og jordbruksområder. Bakkeoppløsning er vanligvis 20 cm. Ortofoto 50: Omløpsfotografering som skal dekke hele landet. Bakkeoppløsning på disse er enten 50, 40 eller 25 cm. Fra 2012 gjelder bakkeoppløsning 25 cm for ortofoto fra omløpsfotografering.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:31:58

Bruksområde

Ortofoto benyttes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto kan koples med terrengdata for 3D-visualisering.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:31:58

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke angitt
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke angitt
ATOM-feed status
Ikke levert