Hovedled og Biled

Definition: Farleden er gitt gjennom forskrift av 11. desember 2019 nr. 1834 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder /Farledsstrukturen/

Updated: 03.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version number 1

Usage

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 12/3/2022 3:40:21 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
useable
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good