Hovedled og Biled

Definition: Farleden er gitt gjennom forskrift av 11. desember 2019 nr. 1834 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder /Farledsstrukturen/

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Coastal Administration

Usage

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/19/2024 3:28:00 AM