Dybdedata - terrengmodeller 25 meters grid

Definition: Datasettet viser terrengvariasjoner på havbunnen. Terrengmodellene har blitt produsert av innsamlede sjømålingsdata av høy kvalitet. Dekningsområdet er avhengig av kartleggingen i forbindelse med MAREANO programmet. MAREANO har kartlagt havområdene utenfor Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Barentshavet øst og ellers utvalgte områder ved Svalbard. Dekningsområdet utvides kontinuerlig etterhvert som nye områder blir kartlagt. Oppløsningen på terrengmodellene er 25m x 25m.

Updated: 21.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Kan være egnet for planlegging på detaljnivå. Ofte brukte formål er planlegging av trasé for sjøkabel, rørledning, undersjøisk tunnel etc. Utbygging i havneområder eller kystsonen. Ulike typer temakart. Petroleumsaktivitet. Modellering av havstrømmer, havstigning, marin forurensing etc. Fiskeri og havbruk. Kartlegging av bunnforhold, marin vegetasjon, verneområder etc. Beredskap, søk og redning.\\nSkal ikke benyttes til navigasjon.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 3/21/2023 3:45:10 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
notset
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
notset
ATOM feed status
good