Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 25/01/2021
Showing 51 - 100 of 577 hits

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

26/04/2017

01/09/2017

Endret URL

Meteorologisk institutt

02/05/2017

23/06/2017

Endret datastruktur

Riksantikvaren

06/06/2017

06/09/2017

Endret URL

Riksantikvaren

06/06/2017

06/09/2017

Fjernet tjeneste

Miljødirektoratet

08/06/2017

08/09/2017

Fjernet tjeneste

Kartverket

09/06/2017

09/09/2017

Ny tjeneste

Kartverket

09/06/2017

09/06/2017

Ny tjeneste

Miljødirektoratet

14/06/2017

14/06/2017

Endret URL

Riksantikvaren

22/06/2017

22/09/2017

Endret URL

Riksantikvaren

22/06/2017

22/09/2017

Fjernet tjeneste

Kartverket

29/08/2017

29/11/2017

Ny tjeneste

Kartverket

29/08/2017

29/11/2017

Endret URL

Landbruksdirektoratet

05/09/2017

05/12/2017

Fjernet tjeneste

Oljedirektoratet

22/09/2017

22/10/2017

Endret URL

Norges vassdrags- og energidirektorat

27/09/2017

02/10/2017

Endret datainnhold

Riksantikvaren

12/10/2017

12/01/2018

Ny tjeneste

Kartverket

13/10/2017

13/01/2018

Fjernet tjeneste

Kartverket

13/10/2017

13/01/2018

Ny tjeneste

Kartverket

13/10/2017

13/01/2018

Endret URL

Kartverket

16/10/2017

16/01/2018

Ny tjeneste

Fiskeridirektoratet

17/10/2017

01/11/2017

Fjernet tjeneste

Fiskeridirektoratet

17/10/2017

17/01/2018

Fjernet tjeneste

Fiskeridirektoratet

17/10/2017

17/01/2018

Ny tjeneste

Statens strålevern

20/10/2017

20/10/2017

Changed data structure

Norges vassdrags- og energidirektorat

26/10/2017

02/11/2018

Changed Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

31/10/2017

02/11/2017

Changed Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

31/10/2017

02/11/2017

Changed Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

31/10/2017

02/11/2017

Removed service

Kartverket

06/11/2017

06/02/2018

New service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

New service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

Removed service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

New service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

Removed service

Kartverket

22/11/2017

22/02/2018

Changed codelists

Directorate for Cultural Heritage

28/11/2017

01/03/2018

Changed codelists

Directorate for Cultural Heritage

28/11/2017

01/03/2018

Changed codelists

Directorate for Cultural Heritage

28/11/2017

01/03/2018

Removed service

Kartverket

06/12/2017

06/03/2018

Showing 51 - 100 of 577 hits