FKB3 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 13.10.2017 13:58:16

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 13.10.2017

Ikrafttredelsesdato: 13.01.2018

Varselet gjelder: FKB4 skal lanseres og dermed overta for FKB3 om 3 måneder fra dags dato.