Grunnforurensning 2 WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/14/2017 2:14:24 PM

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 14/06/2017

Effective date: 14/06/2017

The alert message: Ny tjeneste basert på ny versjon av fagsystemet Grunnforurensning