Grunnforurensning 2 WMS

Status: Retired
Updated: 14.06.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 14.06.2017 00:00

Effective date: 14.06.2017 00:00

The alert message:

Ny tjeneste basert på ny versjon av fagsystemet Grunnforurensning