Markagrensa WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/29/2017 9:03:55 AM

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 29/08/2017

Effective date: 29/11/2017

The alert message: Det er en ny markagrensen-tjeneste: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.markagrensen? Dette er i henhold til de nye produktspesifikasjonene og vill ta over http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.markagrensa? Markagrensa vil bli fjernet den 29.11.2017.