Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 09/04/2024
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 1159 hits
Vannstand API og Se havnivå

Scheduled downtime

09.04.2024 19:00

09.04.2024 19:30

Removed service

09.04.2024 10:39

09.05.2024 10:39

New service

03.04.2024 16:10

03.04.2024 16:10

New service

03.04.2024 10:23

03.04.2024 10:23

WMS-tjenester fra Riksantikvaren

Scheduled downtime

19.03.2024 11:41

21.03.2024 11:00

New service

15.03.2024 14:07

15.03.2024 14:07

New service

15.03.2024 12:20

15.03.2024 12:20

New dataset

04.03.2024 08:52

04.03.2024 08:52

New dataset

04.03.2024 08:50

04.03.2024 08:50

Changed URL

15.02.2024 10:11

15.05.2024 10:11

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

12.02.2024 14:28

01.06.2024 14:28

New dataset

08.02.2024 11:30

08.02.2024 11:30

Removed service

07.02.2024 13:00

07.02.2024 13:00

Discontinued dataset

07.02.2024 12:55

07.02.2024 12:55

New service

17.01.2024 12:20

30.04.2024 12:20

New service

17.01.2024 12:19

17.04.2024 12:19

Alle riksantikvarens tjenester og nettsider (med noen unntak)

Temporary operational problems

12.01.2024 12:12

12.01.2024 12:12

Removed service

05.01.2024 13:56

05.04.2024 13:56

Removed service

05.01.2024 13:53

05.04.2024 13:53

Removed service

05.01.2024 13:42

05.04.2024 13:42

Changed content in data

03.01.2024 12:12

30.04.2024 12:12

Removed service

22.12.2023 14:18

30.04.2024 20:00

Changed data structure

20.12.2023 11:14

01.01.2024 11:14

Ny eller forbedret funksjonalitet

15.12.2023 14:58

15.12.2023 14:58

Varsel om midlertidig bruk av gamle kommune/fylkes inndelinger på Geonorge

Information

12.12.2023 13:28

01.01.2024 00:00

Changed data structure

08.12.2023 09:14

04.12.2023 09:14

Changed data structure

06.12.2023 15:27

01.01.2024 15:27

Changed data structure

06.12.2023 14:33

01.01.2024 14:33

Removed service

06.12.2023 10:43

06.02.2024 10:43

Oljedirektoratet bytter navn - endringer i tjeneste-URLer

Information

05.12.2023 10:35

01.01.2024 10:35

Changed content in data

04.12.2023 15:23

04.12.2023 15:23

New dataset

29.11.2023 17:23

29.02.2024 17:23

FKB distribusjon

Information

29.11.2023 10:26

29.11.2023 10:26

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

27.11.2023 09:26

27.11.2023 09:26

New version of UML-model

27.11.2023 08:23

30.01.2024 08:23

New version of UML-model

27.11.2023 08:19

30.01.2024 08:19

New version of UML-model

27.11.2023 08:18

09.01.2024 08:18

New version of UML-model

27.11.2023 08:16

30.01.2024 08:16

New version of UML-model

27.11.2023 08:04

30.01.2024 08:04

Showing 1 - 50 of 1159 hits