Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 06/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 1035 hits
FKB Fildistribusjon

Information

06.06.2023 10:38

06.06.2023 10:38

FKB filproduksjon

Changed data quality

05.06.2023 13:23

05.06.2023 13:23

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Changed data structure

25.05.2023 09:43

09.06.2023 09:43

New version of UML-model

25.05.2023 09:39

09.06.2023 09:39

Norwegian Mapping Authority

Information

16.05.2023 11:29

22.05.2023 11:29

Feil i distribusjon av FKB-Vann og FKB-BygnAnlegg

Temporary operational problems

15.05.2023 12:07

15.05.2023 12:07

Changed content in data

04.05.2023 09:22

04.05.2023 09:22

Discontinued dataset

04.05.2023 07:55

01.09.2023 00:00

Discontinued dataset

04.05.2023 07:52

01.09.2023 00:00

Removed service

02.05.2023 13:30

02.08.2023 13:30

Discontinued dataset

28.04.2023 12:19

01.09.2023 00:00

Discontinued dataset

28.04.2023 12:18

01.09.2023 00:00

New service

28.04.2023 10:50

28.04.2023 10:50

Changed content in data

26.04.2023 15:57

10.05.2023 20:00

Norwegian Mapping Authority

The system is temporarily out of service

18.04.2023 12:08

22.04.2023 12:00

Geonorge websider og distribusjoner

Scheduled downtime

18.04.2023 11:57

22.04.2023 00:00

The quality of the data has changed

17.04.2023 16:43

26.07.2023 20:00

Changed URL

14.04.2023 09:14

14.04.2023 09:14

NGU - driftsproblemer etter strømstans

Temporary operational problems

11.04.2023 11:40

11.04.2023 11:40

New service

30.03.2023 14:55

30.03.2023 14:55

Removed service

30.03.2023 14:52

30.06.2023 14:52

Changes in title

29.03.2023 10:11

29.03.2023 10:11

New version of UML-model

09.03.2023 07:58

31.03.2023 07:58

Removed service

01.03.2023 15:35

01.09.2023 15:35

Removed service

01.03.2023 15:29

01.09.2023 15:29

Showing 1 - 50 of 1035 hits