Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge.

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 16/10/2019
Showing 1 - 11 of 11 hits
Driftsmelding

Information

Kartverket

07/05/2019

28/05/2019

Driftsmelding

The system has been restored

Kartverket

19/02/2019

19/05/2019

Driftsmelding

Information

Kartverket

01/11/2018

01/02/2019

Geonorge

Status message

Kartverket

16/09/2019

16/12/2019

Klient for massiv nedlasting

Information

Kartverket

11/09/2019

11/12/2019

Klient for massiv nedlasting (riktig datering)

Information

Kartverket

11/09/2019

11/09/2019

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

Riksantikvaren

16/10/2019

16/10/2019

Kulturminner - Kulturminner WMS

Temporary operational problems

Riksantikvaren

11/10/2019

11/01/2020

Kulturminner - Kulturminner WMS

Temporary operational problems

Riksantikvaren

03/10/2019

03/10/2019

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

27/08/2019

31/08/2019

NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data

Scheduled downtime

Norges geologiske undersøkelse

21/08/2019

24/08/2019

Showing 1 - 11 of 11 hits