Vannstand API og Se havnivå

Status: Valid
Updated: 03.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 09.04.2024 19:00

Effective date: 09.04.2024 19:30

The alert message:

Planlagt nedetid i en kort periode grunnet teknisk oppgradering av systemer.