Feil i distribusjon av FKB-Vann og FKB-BygnAnlegg

Status: Retired
Updated: 15.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 15.05.2023 12:07

Effective date: 15.05.2023 12:07

The alert message:

Opplegget for filbasert distribusjon av FKB-data er under omlegging til FKB 5.0. I løpet av helga skjedde det en feil her slik at filer for FKB-BygnAnlegg og FKB-Vann som er produsert i løpet av helga har fått feil. Filene med feil er nå fjernet fra fillageret og forrige versjon av filene er lagt tilbake.

I perioden fram mot endelig lansering av FKB 5.0-data gjennom geonorge vil det ikke være mulig å hente ut områdevis eksporter for FKB-dataene. En oppdatert tidsplan for når de forskjellige FKB-datasettene vil være tilgjengelige for nedlasing gjennom Geonorge som oppgraderte FKB 5.0-data vil bli lagt ut senest i løpet av 16.mai på status.kartverket.no

DateResolved: 15.05.2023 12:30