Geonorge fildistribusjoner

Status: Valid
Updated: 22.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Information

Alert date: 22.11.2023 16:13

Effective date: 04.12.2023 16:13

The alert message:

I sammenheng med kommune- og regionreformen som trer i kraft den 01.01.2024 vil det i løpet av desember bli noen endringer i rutinene rundt filproduksjoner i Geonorge.

Mandag 4. desember.
All ordinær filproduksjon stanser for tilpasninger i produksjonssystemet. All nedlastingsfunksjonalitet vil fortsatt virke.

Mandag 11. desember.
Produksjon av filer tilpasset ny nummerering og inndeling for berørte fylker og kommuner starter. Ingen datasett eller filer blir oppdatert mellom 4. desember og 2. januar med tanke på nytt
datainnhold.

Tirsdag 2. januar.
Ordinær filproduksjon starter opp igjen, og filer med oppdatert datainnhold produseres i henhold til ordinære rutiner.