Plandata

Status: Valid
Updated: 27.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Information

Alert date: 27.10.2023 13:14

Effective date: 27.10.2023 13:14

The alert message:

Det kan være forsinkelse i distribusjonen av plandata med 1-2 dager. Statusoversikter for plandata viser feil status for noen datasett og fylker. Feilene skyldes oppgradering av systemer. Forventes å være rettet i løpet av helga.