NGU - nedetid tjenester og nedlasting 21.1 kl 7-17

Status: Retired
Updated: 21.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 19.01.2023 11:10

Effective date: 21.01.2023 07:00

The alert message:

På lørdag 21.1 fra kl 7-17 stoppes følgende IT-tjenester:
Berørte systemer
- Noen faktaark for karttjenester
- Registreringsløsninger på internett (BrønnReg, NADAG Geoteknikk, NADAG Geofysikk)
- Selvbetjent nedlasting av geologiske data (både fra ngu.no og geonorge.no)

DateResolved: 21.01.2023 17:00