Norwegian Mapping Authority

Status: Retired
Updated: 18.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 16.08.2023 08:53

Effective date: 14.08.2023 11:45

The alert message:

Nedlasting av fritt valgte områder fra Geonorge (velg i kart) virker ikke for øyeblikket. Dette på grunn av problemer med e-postserver. Det samme gjelder pakker av data. Her må filene lastes ned hver for seg. Vi håper at saken blir snarlig løst.

DateResolved: 16.08.2023 00:30

Summary:

Saken er løst.