Kilden til arealinformasjon

Status: Valid
Updated: 15.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority