Kilden til arealinformasjon

Status: Valid
Updated: 08.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority