Geonorge - websider

Status: Valid
Updated: 19.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Information

Alert date: 19.12.2022 09:44

Effective date: 19.12.2022 09:44

The alert message:

Geonorge skal oppgradere websider i løpet av dagen. Det er ingen større endringer annet enn at det er gjort tilpasninger i forhold til å oppfylle krav om universelt utforma websider. Vi tror og håper at dette ikke skal få noen negative konsekvenser for brukerne.