FKB distribusjon

Status: Valid
Updated: 29.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 17.11.2023 14:19

Effective date: 17.11.2023 14:19

The alert message:

Det er problemer med dataflyt for FKB-data fra Sentral FKB til Kartverkets distribusjonsbaser. Dato for siste komplette oppdatering av distribusjonsbasene er 26.oktober. Dette gjelder både datagrunnlaget for WMS-tjenestene og fildistribusjon gjennom Geonorge.

Oppdatering pr. 29.nov:
Da ser det ut til at dataflyten igjen er igang. Produksjon av filer på Geonorge startes opp igjen i dag med oppdatert datagrunnlag. Pga. et ganske stort etterslep i produksjon av filer kan det hende det vil ta litt tid (1-2 dager) før alle filer er oppdatert.

Nedlasting gjennom fritt valgt område i kart eller vha. klippefil for datasettene FKB-Bygning, FKB-Tiltak, FKB-AR5 og FKB-Vann er fortsatt stengt inntil videre.

Datagrunnlaget i WMS-tjenestene kan forventes å være oppdatert torsdag 30.november.

DateResolved: 29.11.2023 10:28