FKB Fildistribusjon

Status: Valid
Updated: 09.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Information

Alert date: 06.06.2023 10:38

Effective date: 06.06.2023 10:38

The alert message:

Fildistribusjon for FKB-Bygning, FKB-Tiltak og FKB-Høydekurve
Alle FKB-data er nå oppgradert til FKB 5.0 i Sentral FKB og fildistribusjonen på Geonorge er under omlegging.

For Bygning, Tiltak og Høydekurve er produksjon av nye filer startet opp 9.juni. I perioden fram til disse er produsert vil det ikke være filer/data tilgjengelige for nedlasting. Planen er at Bygning og Tiltak skal være ferdig produsert og tilgjengelige innen 14.juni, mens Høydekurve skal være tilgjengelig innen 1.juli.