www.dybdedata.no

Status: Valid
Updated: 30.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: The system are closed down permanently

Alert date: 30.10.2023 12:00

Effective date: 01.02.2024 00:00

The alert message:

Fra 1. februar 2024 vil dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge.

Visning av kartlag for dybdedata vil være tilgjengelig på høydedata.no. Nedlastning av terrengmodeller med 5m, 25 m og 50 m grid, gjøres via filnedlastning på Geonorge.
Dybdedata.no vil etter hvert henvise til informasjonsside, med mer informasjon om hvor og hvordan du får tak i dybdedata.

Har du spørsmål, ta kontakt med Matilde Skår, fagansvarlig for nasjonal dybdedataforvalter.