Norwegian Mapping Authority

Status: Valid
Updated: 16.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Information

Alert date: 16.05.2023 11:29

Effective date: 22.05.2023 11:29

The alert message:

Filproduksjonen skrus over fra FKB 4.6 til 5.0 på eksisterende oppføringer i kartkatalogen. FKB 4.6 filer for datasettene AR5, Arealbruk, Bane, BygnAnlegg, Ledning, Lufthavn, Naturinfo, TraktorvegSti, Vann og Veg blir slettet den 22. mai og vil fortløpende erstattes av nye 5.0 filer. I en overgangsperiode vil det framkomme en feilmelding inntil nye filer er på plass. Brukere av massivklienten vil oppleve at data på 4.6 byttes ut med 5.0 automatisk.

Datasettene Bygning, Tiltak og Høydekurve blir liggende i FKB 4.6 også neste uke. Det vil bli sendt ut et eget varsel i forbindelse med oppdatering av disse. Datoer for hvert enkelt datasett viser til når alt er forventet på plass. Mer info: https://status.kartverket.no/2023/03/24/distribusjonsplan-for-fkb-5-0/