Kulturminner WMS

Status: Retired
Updated: 18.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 18.08.2023 09:38

Effective date: 18.08.2023 09:38

The alert message:

Tjenesten fungerer for tiden ikke. Dette skyldes problemer med databaseserveren tjenesten henter data fra. Problemet blir forhåpentligvis løst i løpet av dagen.

DateResolved: 18.08.2023 17:23