GrusPukkWMS4

Status: Retired
Updated: 16.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: The system are closed down permanently

Alert date: 16.12.2022 14:52

Effective date: 16.12.2022 14:52

The alert message:

GrusPukkWMS5 ble lansert mai 2020 og GrusPukkWMS3 ble avviklet 3mnd senere. Vi ser fortsatt at noen ikke har kommet seg over fra GrusPukkWMS4 - men nå slår vi av denne tjenesten. GrusPukkWMS5 er med andre ord siste versjon av denne tjenesten.

DateResolved: 16.12.2022 15:30