NGU - nedetid tjenester og nedlasting 10.12 kl 7-1700 til 19.12 kl 17.00

Status: Retired
Updated: 08.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 06.12.2022 15:39

Effective date: 10.12.2022 07:00

The alert message:

På lørdag 10.12 fra kl 07.00 til ca. kl 17.00 stoppes følgende IT-tjenester:

Berørte systemer
- Noen faktaark for karttjenester
- Registreringsløsninger på internett (BrønnReg, NADAG Geoteknikk, NADAG Geofysikk)
- Selvbetjent nedlasting av geologiske data (både fra ngu.no og geonorge.no)

DateResolved: 10.12.2022 17:00