Norwegian Mapping Authority

Status: Valid
Updated: 15.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: The system are closed down permanently

Alert date: 15.11.2023 12:21

Effective date: 15.02.2024 12:21

The alert message:

Kodeliste "Kommunenummer alle" https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle
vil bli fjernet. Det henvises i stedet til kodeliste for kommenummer og -navn som er tilgjengelig her:
https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/kommunenummer

Kodeliste "Fylkesnummer alle" https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fylkesnummer-alle
vil bli fjernet. Det henvises i stedet til kodeliste for fylkesnummer og -navn som er tilgjengelig her:

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/fylkesnummer