Norwegian Mapping Authority

Status: Valid
Updated: 28.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 27.11.2023 09:26

Effective date: 27.11.2023 09:26

The alert message:

Det gjelder først og fremst cache-tjenester på gammel cache-server, særlig topo4 og topo4-graatone og underliggende WMS-tjenester, Men også andre tjenester  er berørt.

WMS-tjenestene skal nå være operative, det samme gjelder cache-løsninger, men disse vil kunne oppleves noe tregere enn vanlig fram til at ny cache er bygget opp igjen.

Vi anbefaler imidlertid alle å bytte til nye URL-adresser for disse tjenestene.  De gamle tjenestene, topo4 og topo4graatone vil også tas ned i løpet av noen måneder. Det finnes oppdaterte URL-er i Geonorges kartkatalog.