Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 16/05/2024
Status: Valid
Showing 51 - 100 of 1170 hits
Oljedirektoratet bytter navn - endringer i tjeneste-URLer

Information

05.12.2023 10:35

01.01.2024 10:35

Changed content in data

04.12.2023 15:23

04.12.2023 15:23

New dataset

29.11.2023 17:23

04.06.2024 17:23

FKB distribusjon

Information

29.11.2023 10:26

29.11.2023 10:26

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

27.11.2023 09:26

27.11.2023 09:26

New version of UML-model

27.11.2023 08:23

30.01.2024 08:23

New version of UML-model

27.11.2023 08:19

30.01.2024 08:19

New version of UML-model

27.11.2023 08:18

09.01.2024 08:18

New version of UML-model

27.11.2023 08:16

30.01.2024 08:16

New version of UML-model

27.11.2023 08:04

30.01.2024 08:04

New version of UML-model

27.11.2023 07:56

30.01.2024 07:56

Geonorge fildistribusjoner

Information

22.11.2023 16:13

04.12.2023 16:13

FKB distribusjon

Temporary operational problems

17.11.2023 14:19

17.11.2023 14:19

Kodelistene "Kommunenummer 2019" og "Fylkesnummer 2019"

The system are closed down permanently

15.11.2023 13:06

15.02.2023 13:06

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

15.11.2023 12:21

15.02.2024 12:21

New dataset

03.11.2023 11:03

01.11.2023 11:03

New dataset

03.11.2023 10:55

03.11.2023 10:55

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 5.11 kl 17-23.30

Scheduled downtime

03.11.2023 10:07

05.11.2023 17:00

Changed data structure

02.11.2023 15:09

01.11.2023 15:09

New dataset

02.11.2023 15:04

01.11.2023 15:04

Changed URL

31.10.2023 15:21

31.10.2023 15:21

Changed content in data

30.10.2023 12:21

01.02.2024 12:21

Removed service

30.10.2023 12:13

01.02.2024 00:00

Removed service

30.10.2023 12:06

01.02.2024 00:00

www.dybdedata.no

The system are closed down permanently

30.10.2023 12:00

01.02.2024 00:00

Plandata

Information

27.10.2023 13:14

27.10.2023 13:14

New dataset

25.10.2023 15:01

25.10.2023 15:01

The quality of the data has changed

19.10.2023 08:30

02.11.2023 08:30

Changed URL

30.09.2023 10:27

29.09.2023 15:00

Changed URL

30.09.2023 10:14

22.09.2023 10:14

Changed URL

29.09.2023 12:03

29.09.2023 12:03

Changed URL

29.09.2023 10:50

29.09.2023 10:50

New dataset

29.09.2023 10:07

29.12.2023 10:07

New service

27.09.2023 12:21

27.09.2023 12:21

New version of UML-model

12.09.2023 20:38

05.12.2023 20:38

New version of UML-model

12.09.2023 20:37

05.12.2023 20:37

New version of UML-model

12.09.2023 20:36

05.12.2023 20:36

New version of UML-model

12.09.2023 20:34

05.12.2023 20:34

New version of UML-model

12.09.2023 20:33

05.12.2023 20:33

New version of UML-model

12.09.2023 20:32

05.12.2023 20:32

New version of UML-model

12.09.2023 20:26

20.11.2023 20:26

Errors in data

04.09.2023 15:30

04.09.2023 15:30

New annual edition

04.09.2023 14:31

15.09.2023 00:01

New annual edition

04.09.2023 14:31

15.09.2023 00:01

New annual edition

04.09.2023 14:31

15.09.2023 00:01

New annual edition

04.09.2023 14:31

15.09.2023 00:01

New annual edition

04.09.2023 14:31

15.09.2023 00:01

New annual edition

04.09.2023 14:30

15.09.2023 00:01

Showing 51 - 100 of 1170 hits