Søk i register

Varsler

Register over alle varsler registrert i Geonorge

Logg inn for å legge til nye varsler.
Abonnere på varsler
Oppdatert: 14.02.2019
Viser 1 - 50 av 204 treff

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

15.01.2018

15.01.2018

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

08.01.2019

08.01.2019

Endret datainnhold

Riksantikvaren

Vis

12.10.2017

12.01.2018

Endret datainnhold

Norsk institutt for bioøkonomi

Vis

19.10.2016

19.01.2017

Endret datainnhold

Direktoratet for mineralforvaltning

Vis

18.05.2018

18.08.2018

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

21.04.2017

20.07.2017

Endret datainnhold

Forsvarsbygg

Vis

06.12.2018

06.12.2018

Endret datainnhold

Direktoratet for mineralforvaltning

Vis

18.05.2018

18.08.2018

Endret datainnhold

Direktoratet for mineralforvaltning

Vis

18.05.2018

18.08.2018

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

15.02.2017

01.06.2017

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

29.08.2018

29.11.2018

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

20.04.2017

20.07.2017

Endret datainnhold

Direktoratet for mineralforvaltning

Vis

18.05.2018

18.08.2018

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

31.03.2017

01.06.2017

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

15.01.2018

15.01.2018

Endret datainnhold

Direktoratet for mineralforvaltning

Vis

18.05.2018

18.08.2018

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

15.02.2017

01.06.2017

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

13.02.2017

01.06.2017

Endret datainnhold

Kartverket

Vis

01.02.2018

01.02.2018

Endret datastruktur

Kystverket

Vis

15.11.2018

15.02.2019

Endret datastruktur

Kartverket

Vis

01.02.2018

01.02.2018

Endret datastruktur

Riksantikvaren

Vis

06.06.2017

06.09.2017

Endret datastruktur

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

26.10.2017

02.11.2018

Endret datastruktur

Kystverket

Vis

31.08.2016

15.09.2016

Endret datastruktur

Norsk institutt for bioøkonomi

Vis

07.02.2019

07.05.2019

Endret datastruktur

Kartverket

Vis

08.08.2018

08.08.2018

Endret datastruktur

Kartverket

Vis

01.02.2018

01.05.2018

Endret kodelister

Riksantikvaren

Vis

28.11.2017

01.03.2018

Endret kodelister

Riksantikvaren

Vis

28.11.2017

01.03.2018

Endret kodelister

Riksantikvaren

Vis

28.11.2017

01.03.2018

Endret metadataoppføring (ny URL)

Kartverket

Vis

08.02.2019

08.02.2019

Endret Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

31.10.2017

02.11.2017

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

11.01.2019

25.01.2019

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

11.01.2019

25.01.2019

Endret Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

31.10.2017

02.11.2017

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

31.05.2018

20.08.2018

Endret Url

Forsvarsbygg

Vis

29.11.2018

29.11.2018

Endret Url

Forsvarsbygg

Vis

17.01.2019

17.01.2019

Endret Url

Kartverket

Vis

20.08.2018

20.11.2018

Endret Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

08.11.2018

08.11.2019

Endret Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

17.01.2019

17.01.2019

Endret Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

31.10.2017

02.11.2017

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

04.05.2018

04.08.2018

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

31.05.2018

20.08.2018

Endret Url

Norges vassdrags- og energidirektorat

Vis

21.01.2019

21.01.2019

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

11.01.2019

25.01.2019

Endret Url

Kartverket

Vis

04.07.2018

04.07.2018

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

31.05.2018

20.08.2018

Endret Url

Miljødirektoratet

Vis

11.01.2019

25.01.2019

Endret URL

Norsk institutt for bioøkonomi

Vis

26.04.2017

01.09.2017

Viser 1 - 50 av 204 treff