Soil - Risk of erosion

Status: Retired
Updated: 26.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 26.05.2023 16:20

Effective date: 09.06.2023 16:20

The alert message:

Datasettet utgår, men Erosjonsrisiko har en egen WMS-tjenestene som er oppdatert.
Nye jordsmonndata for nedlasting lanseres i løpet av året, med et eget nedlastbart datasett for Erosjonsrisiko.
Varselet gjelder således kun nedlasting og ikke Erosjonsrisiko WMS.
Ved spørsmål ta kontakt med brukerservice: gisdrift@nibio.no