Soil - Reason for soil resource down classification

Status: Retired
Updated: 26.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 26.05.2023 16:20

Effective date: 09.06.2023 16:20

The alert message:

Datasettet utgår
Nye jordsmonndata for nedlasting lanseres i løpet av året.
Varselet gjelder kun nedlasting og ikke jordsmonn WMS. WMS-tjenestene til jordsmonn er allerede oppdatert.
Ved spørsmål ta kontakt med brukerservice: gisdrift@nibio.no