Vägkartan – basic geodata for Sweden

Status: Retired
Updated: 28.04.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 28.04.2023 12:19

Effective date: 01.09.2023 00:00

The alert message:

Disse dataene vil fremdeles være tilgjengelig fra Lantmäteriet som åpne data, men Kartverket vil ikke tilby dataleveranser med norsk koding. Bakgrunnen for dette er større endringer i datamodellene for de svenske dataene som medfører mye utvikling for å opprettholde leveranser med norsk koding, og ikke minst et ønske om at brukerne bruker originale data som lastes ned fra Lantmäteriet. Lenke til Lantmäteriets produktsider.