Statistical units - Basic District Units 2020

Status: Retired
Updated: 03.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 03.01.2020 00:00

Effective date: 03.01.2020 00:00

The alert message:

Datasettet avvikles. Statistiske enheter grunnkretser med 2020-inndeling vil være tilgjengelig i datasettet "Statistiske enheter grunnkrettser" og er å finne ved følgende url: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/51d279f8-e2be-4f5e-9f72-1a53f7535ec1