Government land use plan – E6 – Toll plaza at Raukerud

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/30/2019 12:00:03 PM

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 30/10/2019

Effective date: 30/10/2019

The alert message: Datasettet avvikles i Geonorge på grunn av at datasettet er utdatert. Datasettet blir fjernet ummidelbart etter ønske fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.