Active summer farms (shielings) - Type

Status: Retired
Updated: 09.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 09.06.2023 14:27

Effective date: 09.09.2023 14:27

The alert message:

Seterdrift - Setertype er ikke lenger et gyldig datasett.
Det er fra 2008, oppdateres ikke og må derfor avvikles.