Norge 2020, illustrasjonskart

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/20/2020 3:55:00 PM

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20/01/2020

Effective date: 20/01/2020

The alert message: Datasettet "Norge 2020, illustrasjonskart" avvikles. Norge, Illustrasjonskart med 2020-inndeling vil være tilgjengelig i datasettet "Norge, Illustrasjonskart" og er å finne ved følgende url: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/a374f867-60c0-4524-9eda-b15ab4d12858