Norge 2020, illustrasjonskart

Status: Retired
Updated: 20.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20.01.2020 00:00

Effective date: 20.01.2020 00:00

The alert message:

Datasettet "Norge 2020, illustrasjonskart" avvikles. Norge, Illustrasjonskart med 2020-inndeling vil være tilgjengelig i datasettet "Norge, Illustrasjonskart" og er å finne ved følgende url: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/a374f867-60c0-4524-9eda-b15ab4d12858