Flomsoner WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 27.09.2017 13:05:42

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret URL

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 27.09.2017

Ikrafttredelsesdato: 02.10.2017

Varselet gjelder: Planlagt nedetid for NVEs karttjenester 2.-3. november 2017 NVE planlegger en større teknisk oppgradering av etatens GIS-infrastruktur torsdag 2. – fredag 3. november. Det meste av NVEs karttjenester og GIS-tilgang vil være nede disse dagene. Les mer om driftsmeldinger for NVEs karttjenester på http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_meldinger.html