Flomsoner WMS

Status: Retired
Updated: 27.09.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 27.09.2017 00:00

Effective date: 02.10.2017 00:00

The alert message:

Planlagt nedetid for NVEs karttjenester 2.-3. november 2017
NVE planlegger en større teknisk oppgradering av etatens GIS-infrastruktur torsdag 2. – fredag 3. november.
Det meste av NVEs karttjenester og GIS-tilgang vil være nede disse dagene.
Les mer om driftsmeldinger for NVEs karttjenester på http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_meldinger.html