Flomsoner WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/27/2017 1:05:42 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 27/09/2017

Effective date: 02/10/2017

The alert message: Planlagt nedetid for NVEs karttjenester 2.-3. november 2017 NVE planlegger en større teknisk oppgradering av etatens GIS-infrastruktur torsdag 2. – fredag 3. november. Det meste av NVEs karttjenester og GIS-tilgang vil være nede disse dagene. Les mer om driftsmeldinger for NVEs karttjenester på http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_meldinger.html