Kartverkets Elevation WPS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/9/2017 2:18:59 PM

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 09/06/2017

Effective date: 09/06/2017

The alert message: Ny utgave av Kartverkets WPS/høydeprofil-tjeneste. Høydeinterpolasjonen er forbedret, og dybde returneres nå der vi har data. Link: https://wps.geonorge.no/skwms1/wps.elevation2?request=getcapabilities&service=wps Endringer fra gammel versjon: Benytter ikke lenger [] rundt datainputs, og slik linker man til eksterne ressurser: &datainputs=gpx=@xlink:href=https://url-til-gpx-fil.gpx;places=150 Det er også mindre endringer i navnene på xml-attributtene som returneres.