Kartverkets Elevation WPS

Status: Retired
Updated: 09.06.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 09.06.2017 00:00

Effective date: 09.06.2017 00:00

The alert message:

Ny utgave av Kartverkets WPS/høydeprofil-tjeneste. Høydeinterpolasjonen er forbedret, og dybde returneres nå der vi har data.
Link:
https://wps.geonorge.no/skwms1/wps.elevation2?request=getcapabilities&service=wps

Endringer fra gammel versjon:
Benytter ikke lenger [] rundt datainputs, og slik linker man til eksterne ressurser:
&datainputs=gpx=@xlink:href=https://url-til-gpx-fil.gpx;places=150
Det er også mindre endringer i navnene på xml-attributtene som returneres.