Vegetasjon - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/26/2017 2:09:41 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 26/04/2017

Effective date: 01/09/2017

The alert message: Alle wms-tjenester som forvaltes av NIBIO endrer navn fra «skogoglandskap.no» til «nibio.no». NIBIO endrer samtidig kommunikasjonsprotokoll fra http til https. De nye adressene er lagt ut på Geonorge og NIBIOs nettsider. Produktark og presentasjonsregler endres etter hvert. De gamle tjenesteadressene legges ned 1/9-2017. Den nye adressen er: https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities