Vannkraft WMS

Status: Retired
Updated: 31.10.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 31.10.2017 00:00

Effective date: 02.11.2017 00:00

The alert message:

Endring av url pga mindre endringer i gjeldende datamodell.
Ny url: http://wms3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?