Topografisk norgeskart 3

Status: Retired
Updated: 22.11.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22.11.2017 00:00

Effective date: 22.02.2018 00:00

The alert message:

Topografisk Norgeskart 3 vil bli erstattet med Topografisk Norgeskart. Oppdaterte data, men ny tjeneste vil ikke lengre vise matrikkeldata. Dette vil finnes i Matrikkelen Enkel WMS.