Topografisk norgeskart 3

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/22/2017 10:32:00 AM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22/11/2017

Effective date: 22/02/2018

The alert message: Topografisk Norgeskart 3 vil bli erstattet med Topografisk Norgeskart. Oppdaterte data, men ny tjeneste vil ikke lengre vise matrikkeldata. Dette vil finnes i Matrikkelen Enkel WMS.