Kartverkets Elevation WPS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/9/2017 2:24:08 PM

Details service alert

Alert type: Fjernet tjeneste

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 09/06/2017

Effective date: 09/09/2017

The alert message: Grunnet foreldet arkitektur må tjenesten erstattes av en oppdatert utgave (se eget tjenestevarsel om ny WPS for å se endringer, kall må utformes litt annerledes). Link til ny WPS: https://wps.geonorge.no/skwms1/wps.elevation2?request=getcapabilities&service=wps